Perunstat, perunwake a zeuswake

Dávka perunstat slouží ke zobrazení stavu perunů. Normálně vypíše, zda-li stroj reaguje na ping, ssh, počet přihlášených uživatelů a průměrnou zátěž za 1, 5 a 15 minut (man uptime). Při použítí parametru -b vypíše pouze, zda-li stroje reagují na ping a ssh.

 


 

Dávka perunwake slouží k zapnutí stroje. Číslo stroje, který se má zapnout se uvede jako parametr. Lze uvézt více čísel oddělených mezerou nebo parametr -a, který nastartuje všechny stroje. Souvislou posloupnost čísel lze vygenerovat pomocí příkazu seq. Tj. stroje perun03-08 se zapnou pomocí:

perunwake `seq 3 8`

 


 
Wakeonlan je také nastaven na vybraných strojích. Spustí se příkazem:

zeuswake 00

kde místo 00 zadáte číslo zeusu, který se má spustit.