Generování klíče

ssh-keygen -t rsa

Obě otázky pouze oklepněte ENTERem. Nyní máte vytvořen soukromý klíč v $HOME/.ssh/id_rsa a k němu odpovídající veřejný klíč v $HOME/.ssh/id_rsa.pub . Veřejný klíč je potřeba přidat mezi klíče, kterým věříte. Ty se nacházejí v souboru $HOME/.ssh/authorized_keys , např. tímto příkazem

cat $HOME/.ssh/id_rsa.pub >> $HOME/.ssh/authorized_keys

Soubor $HOME/.ssh/authorized_keys by měl být přístupný pouze pro vlastníka. To lze zajistit příkazem

chmod 600 $HOME/.ssh/authorized_keysmiguel 2017-11-02