Jak to funguje (stručně)

Ze stroje, kde je uložen privátní klíč, se lze přihlásit na stroj, na kterém je váš veřejný klíč zařazen mezi seznam klíčů, jimž důvěřujete (authorized keys). Svůj privátní klíč můžete jistit heslem (jiné než přihlašovací) nebo žádné heslo používat nemusíte. Protože na clusteru CML jsou domovské adresáře sdílené, jsou vaše klíče přístupné na všech strojích.miguel 2017-11-02