Manuální řešení konfliktů

V případě, že při updatu vznikne konflikt (soubor v pracovním adresáři byl změněn a zároveň byl tenhle soubor nekým jiným aktualizován v repozitáři) je nutné ho řešit manuálně (pro určité typy souborů a změny je svn schopen vyřešit konflikty i automaticky). Pro každý konfliktní soubor vytvoři svn 3 soubory:

Za pomoci těchto souborů třeba vyřesit konflikt souborů. V momentě kdy je konflikt vyřešen, třeba vykonat:

svn resolved filename

čímž se vymažou tři docasné soubory a označi se konflikt za vyřesen.

Pro více informací je tu dokumentace k SVN: http://svnbook.red-bean.com/en/1.1/svn-book.html#svn-ch-3miguel 2017-11-02