ADINA

Tento návod slouží ke zprovoznění software ADINA

Instalace - Nejprve se přimountuje CD s instalací, poté se vytvoří adresář např. v /usr/adina. Přejdeme do této složky příkazem

cd /usr/adina/

a spustíme instalační soubor z cd příkazem

/mnt/cd/setup

kde postupujeme podle pokynů v terminálu. Po dotázání na licenční server zadáme mech.fsv.cvut.cz.

Nakonec vytvoříme symbolické linky z knihoven v /usr/adina/aui8.x/ do /lib

Vlastní zprovoznění - Musí být počítač připojen k síti, ověříme, zdali vidí počítač licenční server, to provedeme příkazem

/usr/adina/slm/lsmon mech.fsv.cvut.cz

měly by se zobrazit informace o licenčním serveru.

Dále si do .bashrc nastavíme proměnnou <ADINAHOME> , otevřeme v domovském adresáři .bashrc soubor a na konec souboru přidáme:

export ADINAHOME=/usr/adina

znovu spustíme terminál a vytvoříme prázdný soubor:

/home/uzivatel/.adinalc

Nyní je vše funkční.miguel 2017-11-02