Připojení vzdáleného adresaře

Vzdálený adresář je možné připojit k počítači tak, že se chová jako adresář na lokálním HDD. Tuto službu obstarává balíček sshfs. Po jeho instalaci je zapotřebí vytvořit na lokálním HDD adresář, kam se bude vzdalený adresář připojovat. Adresař je možno připojit pomocí příkazu

sshfs user@cml.fsv.cvut.cz:/home/user lokalni_adresar -C

a odmnountovat

fusermount -u lokalni_adresar