Převod pdf do jpg

Převod pdf do jpg se provede pomocí příkazu:

convert -density 300 zdrojovy_soubor.pdf cilovy_soubor.jpg

Lze také převádět mezi jednotlivými formáty obrázků.