Kódování v Putty

Pro správné zobrazení ssh spojení s CML je nutné změnit kódování z Latin2 na UTF=8. Změnu provedete na bočním panelu, sekce window, položka translation.