Zobrazení pošty z pine v IMAPu

Zobrazeni pošty z pine v IMAPu

 

Uživatelé, kteři použivají na čtení pošty program pine, mají vytvořené tímto programem své složky. Tyto jsou umístěny v domovském adresáři nejčastěji ve složce /home/user/mail .Tento návod popisuje jak zobrazit vaše maily v pine a zároveň v IMAPu.

Maily, které vidíte na IMAPu třeba v programu thunderbird, jsou roztříděny do složek, tato adresářová struktura je umístěna ve vašem domovském adresáři, ve: /home/user/folder/user . Problem nastává ale ve chvíli, kdy používáte jak webmail či thunderbird tak i pine. Pak máte maily uložené na dvou místech.

Skript je v /home/skripty/mailskript

Jak skript funguje:

  1. Nejprve zadáte absolutní cestu k adresáři s maily např. /home/user/mail
  2. Poté zadáte jméno uživatele, tj. vaše přihlašovací jméno na CML

Skript si vypíše adresářovou strukturu složky /home/user/mail a pro každý soubor v ní vytvoří link, který umístí do složky /home/user/folder/user . Tím IMAP uvidí vaše maily z pine. Pokud tedy ve složkách z pine provedete změny, automaticky se provedou i v IMAPu.

Ještě je nutné si složky k vašemu účtu připojit. Přihlásíte se na webmail, poté odkaz folder v horní řadě, a dole budete mít v sekci Subscribe/Unsubscribe seznam složek pod Subscribe, označíte jména složek, které chcete připojit a dáte Subcsribe, poté se vám objeví nahoře odkaz na znovunačtení adresářové struktury, na ten kliknete a vaše složky jsou připojeny.

Pokud vytvoříte složku v pine, je nutné znovu vytvořit link na tuto složku a poté ji připojit. Pokud se jedná o malý počet složek, tak lze použít pouze příkaz:

ln -s /home/user/mail/soubor_slozky /home/user/folder/user